bokmärke

F.n. finns inga maskiner på din parkeringsplats.

Här kan du parkera maskiner som är av större intresse eller som ska studeras närmare. Klicka bara på i listan för sökresultat eller detaljlistan för önskad maskin och maskinen visas på parkeringsplatsen.

Parkeringsplatsen lagras i din browser via en cookie och står endast till förfogande på den dator där den placerats.

Ändringar av anbud sker automatiskt på parkerade fordon. Varje parkerad maskin kan förses med anteckningar från textfältet.